title

להורדה

צ'אנה

שחקנית: לטיסיה פרדיגון

צ'אנה היא אישה ענייה, שמתפרנסת מקריאה בכף היד ופתיחה בקלפים. היא חברתה היחידה של סולדד, והיא חושדת זה זמן מה שסולדד מסתירה משהו. צ'אנה אוהבת את אנה לוסיה ודואגת לה, ומלמדת אותה כיצד לקרוא עתידות.