title

להורדה

מקריה

שחקנית: סבינה מוסייר

מקריה היא אישה שאפתנית וצבועה. היא אובססיבית לאהבתו של פאוסטו, שממנו זכתה תמיד ליחס משפיל ומזלזל. היא שונאת את רנטה שנאה עמוקה כי היא חושבת שגנבה ממנה את פאוסטו. מקריה הסכימה לגדל את בתה של רנטה תמורת סכום כסף מכובד, רק כדי שתוכל ליהנות מסבלה על שלא יכלה להיות עם בתה.