title

להורדה

סוקורו

שחקנית: סילביה ביילה

סוקורו היא הטבחית באחוזה. כשהייתה בהריון עם מרתה נטש אותה בן זוגה. רמון, הגנן, מאוהב בה ומחזר אחריה בעיקשות.