title

להורדה

ברנרדו

שחקן: אוסבלדו גידי

ברנרדו הוא רב המשרתים והאחראי על תחזוקת האחוזה. לברנרדו קשר מיוחד עם אנחליקה, וכשמילגרוס מגיעה לאחוזה הוא רואה בה מתחרה רצינית על חיבתה, דבר שגורם לחיכוכים רבים בין השניים.

ברנרדו חש חיבה מיוחדת לדמיאן והוא מגן עליו בכל הזדמנות ואף עוזר לו לשלם את החובות שהוא צובר בשל ההימורים.