title

להורדה

בונג הי

שחקנית: נאם ג'י היון

בונג הי היא מתמחה במשרדו של ג'י אוק. היא בחורה טובה ומלאת שמחת חיים, שחייה משתנים במחי יד כשהיא מואשמת ברצח על לא עוול בכפה. ג'י אוק מצליח לבטל את התלונה נגדה, אך היא לא מצליחה להמשיך בחייה כיוון שכולם זוכרים לה את עברה כנאשמת. ג'י אוק הוא זה שנחלץ לעזרתה ומציע לה בית ועבודה. בונג הי מתאהבת בו עד מעל לראש, אך מחליטה להסתיר את רגשותיה כדי לא לפגוע ביחסי החברות שנוצרו ביניהם.