title

להורדה

חוליה

שחקנית: זיינפ קיזילטאן

חוליה עובדת בזנות, אך היא שואפת לחיים טובים יותר ולכן עושה הסכם מפוקפק עם ג'אהידה. היא האישה החשובה ביותר בחייה של ג'אהידה, אך גם המסוכנת ביותר בשל הסוד שהיא נושאת עמה.