title

להורדה

רייהאן

שחקנית: אישיל דאייאולו

רייהאן, אמה של שירין ואשתו של סאליח, היא המשרתת של משפחת קורלודה מזה שנים רבות. היא אוהבת את המשפחה כאילו הייתה משפחתה שלה, ואינה מודעת לצדו האפל של בעלה או למעלליו של טאהסין.