title

להורדה

שירין

שחקנית: אירמאק אורנק

שירין, בתם של סאליח ורייהאן, היא חברתה הטובה ואשת סודה של סוהאן. היא הראשונה שמבינה שג'סור וסוהאן נועדו זה לזה והתומכת העיקרית בסיפור האהבה שלהם.