title

להורדה

יסניה

שחקנית: רבקה ג'ונס

יסניה היא דודתה של אלטגרסיה, והיא מתעסקת במיסטיקה ובכישופים. כבר מצעירותה היא למדה שכוחה הגדול של האישה הוא היופי שלה, וכך גם לימדה את אלטגרסיה להשתמש ביופייה על מנת לזכות בהונם וברכושם של גברים. יסניה מאמינה שרק בזכותה אלטגרסיה הגיעה למעמד שהגיעה, והיא תעשה הכול כדי לגרום לה להתחרט על כך שהותירה אותה חסרת כל.