title

להורדה

רחינה

שחקנית: אנדראה מרטי

רחינה היא אישה יפה ומושכת, אך חלשת אופי שרגילה להיות כנועה לאחותה אלטגרסיה. אהבתה הגדולה היא בתה איסבלה, פרי של מערכת יחסים כושלת שהייתה לה בעבר. רחינה מתקשה לקבל את הקפדנות והמרות של אלטגרסיה והיא הייתה רוצה למרוד, אך אינה מעיזה מאחר שהיא מרגישה חובה גדולה כלפי אלטגרסיה שהצילה את חייה.