title

להורדה

ולריה

שחקנית: דניאלה בסקופה

ולריה היא שופטת מושחתת וחסרת מצפון, אשתו של בראוליו ואמו של דייגו. מאחורי החזות הסמכותית שלה, מסתתרת אישה שנשלטת לא רק על ידי בעלה אלא גם על ידי אלטגרסיה, שמשתמשת בה לצורך הנקמה שלה. ולריה היא אישה קרה ואם מנוכרת לדייגו, שמזניחה אותו לטובת העבודה שלה ובעלה.