title

להורדה

איסבלה

שחקנית: מישל אולברה

איסבלה היא ילדה משכילה שלומדת בבית ספר יוקרתי. היא חיה חיי מותרות תחת חסותה של אמה רחינה ודודתה אלטגרסיה, שמתייחסת אליה כמו בת. איסבלה מרגישה מתוסכלת מההשגחה המוגזמת של דודתה, והיא מוצאת לעצמה דרכים למרוד תוך שמירה על תדמית "הילדה הטובה" בבית.