title

להורדה

רמירו

שחקן: דוד ספדה

רמירו הוא גבר נאה וחרוץ, ועורך דין הגון. הוא מאוהב באנה לאורה ומתעלם לחלוטין מניסיונותיה של אנה לטיסיה לפתות אותו. אביו מתנגד בתוקף ליחסיו עם אנה לאורה ורמירו מוכן לנתק אתו קשר רק כדי להתחתן עם האישה שהוא אוהב.