title

להורדה

אלבום 2

עשירים לא מבקשים רשות - רפאל (לוסיאנו קסטרו) אגוסטין (גונסלו הרדיה) (ויוה)
עשירים לא מבקשים רשות - רפאל (לוסיאנו קסטרו) אגוסטין (גונסלו הרדיה)
עשירים לא מבקשים רשות - אלנה (אגוסטינה צ'רי) ורפאל (לוסיאנו קסטרו) (ויוה)
עשירים לא מבקשים רשות - אלנה (אגוסטינה צ'רי) ורפאל (לוסיאנו קסטרו)
עשירים לא מבקשים רשות - אנה (סברינה גרסיארנה) ורפאל (לוסיאנו קסטרו) (ויוה)
עשירים לא מבקשים רשות - אנה (סברינה גרסיארנה) ורפאל (לוסיאנו קסטרו)
עשירים לא מבקשים רשות - תמונה קבוצתית (ויוה)
עשירים לא מבקשים רשות - תמונה קבוצתית
עשירים לא מבקשים רשות - אגוסטין (גונסלו הרדיה) ואלנה (אגוסטינה צ'רי) (ויוה)
עשירים לא מבקשים רשות - אגוסטין (גונסלו הרדיה) ואלנה (אגוסטינה צ'רי)
עשירים לא מבקשים רשות - אגוסטין (גונסלו הרדיה) ואלנה (אגוסטינה צ'רי) (ויוה)
עשירים לא מבקשים רשות - אגוסטין (גונסלו הרדיה) ואלנה (אגוסטינה צ'רי)
עשירים לא מבקשים רשות - אגוסטין (גונסלו הרדיה) (ויוה)
עשירים לא מבקשים רשות - אגוסטין (גונסלו הרדיה)
עשירים לא מבקשים רשות - אלנה (אגוסטינה צ'רי) (ויוה)
עשירים לא מבקשים רשות - אלנה (אגוסטינה צ'רי)
עשירים לא מבקשים רשות - אנטוניו (חואן דארטס) (ויוה)
עשירים לא מבקשים רשות - אנטוניו (חואן דארטס)
עשירים לא מבקשים רשות - אנטוניו (חואן דארטס) (ויוה)
עשירים לא מבקשים רשות - אנטוניו (חואן דארטס)
עשירים לא מבקשים רשות - ויקטוריה (חולייטה קרדינלי) (ויוה)
עשירים לא מבקשים רשות - ויקטוריה (חולייטה קרדינלי)
עשירים לא מבקשים רשות - מרסיאל (לוסיאנו קסרס) (ויוה)
עשירים לא מבקשים רשות - מרסיאל (לוסיאנו קסרס)
עשירים לא מבקשים רשות - אנה (סברינה גרסיארנה) (ויוה)
עשירים לא מבקשים רשות - אנה (סברינה גרסיארנה)
עשירים לא מבקשים רשות - תמונה קבוצתית (ויוה)
עשירים לא מבקשים רשות - תמונה קבוצתית
עשירים לא מבקשים רשות - אלנה (אגוסטינה צ'רי) (ויוה)
עשירים לא מבקשים רשות - אלנה (אגוסטינה צ'רי)