title

להורדה

אלבום 1

עשירים לא מבקשים רשות - רפאל (לוסיאנו קסטרו) וחוליה (ארסלי גונזלס) (ויוה)
עשירים לא מבקשים רשות - רפאל (לוסיאנו קסטרו) וחוליה (ארסלי גונזלס)
עשירים לא מבקשים רשות - רפאל (לוסיאנו קסטרו) (ויוה)
עשירים לא מבקשים רשות - רפאל (לוסיאנו קסטרו)
עשירים לא מבקשים רשות -רפאל (לוסיאנו קסטרו) (ויוה)
עשירים לא מבקשים רשות - רפאל (לוסיאנו קסטרו)
עשירים לא מבקשים רשות - חוליה (ארסלי גונזלס) (ויוה)
עשירים לא מבקשים רשות - חוליה (ארסלי גונזלס)
עשירים לא מבקשים רשות - רפאל (לוסיאנו קסטרו) וחוליה (ארסלי גונזלס) (ויוה)
עשירים לא מבקשים רשות - רפאל (לוסיאנו קסטרו) וחוליה (ארסלי גונזלס)
עשירים לא מבקשים רשות - פרומו (ויוה)
עשירים לא מבקשים רשות - רפאל (לוסיאנו קסטרו) וחוליה (ארסלי גונזלס)
עשירים לא מבקשים רשות - אנטוניו (חואן דארטס) וחוליה (ארסלי גונזלס) (ויוה)
עשירים לא מבקשים רשות - אנטוניו (חואן דארטס) וחוליה (ארסלי גונזלס)
עשירים לא מבקשים רשות - רפאל (לוסיאנו קסטרו) וויקטוריה (חולייטה קרדינלי) (ויוה)
עשירים לא מבקשים רשות - רפאל (לוסיאנו קסטרו) וויקטוריה (חולייטה קרדינלי)
עשירים לא מבקשים רשות - חוליה (ארסלי גונזלס) ורפאל (לוסיאנו קסטרו) (ויוה)
עשירים לא מבקשים רשות - אנטוניו (חואן דארטס) וחוליה (ארסלי גונזלס)