title

להורדה

האזל

שחקנית: אלינה בוז

האזל היא בתה בת ה-15 של גולסרן. היא גדלה רוב חייה ללא אבא והיא ממורמרת מכך שהיא ענייה. היא מוציאה את רוב תסכוליה על אמה, ואף מזלזלת בה, ומשקיעה את רוב זמנה בבילויים. האזל אוהבת יוקרה, עושר ומעמד, ומשתדלת לבלות במקומות שבהם מבלים בני נוער עשירים בני גילה.