title

להורדה

אווה

שחקנית: נטליה פרס

אווה היא אישה יפה, אינטליגנטית ונבונה אך גם קנאית ושתלטנית. היא יוצאת עם מקסימו למרות שהיא עדיין מאוהבת בתומאס, וזו הדרך שלה להישאר קרובה אליו. היא מסייעת למקסימו בעבודתו בחברה, ורוצה להתחתן איתו כדי להפוך לשותפה העסקית שלו. היא שונאת את אספרנסה, ושנאתה כלפיה גוברת כשהיא מבינה ששני האחים מאוהבים בה.