title

להורדה

מליקה

שחקנית: הוליה דארג'אן 

מליקה היא אימו של ריזה. היא אישה אדוקה, שמאמינה במסורת ובמנהגים עתיקים. כדי להגן על בנה, מליקה מוכנה לעשות הכול, אפילו להרוג.