title

להורדה

סולטאן

שחקנית: יונג'ה ג'בהר

סולטאן היא רעייתו של אזר. עם הזמן היא הפכה דומה לו בהתנהגותה המתנשאת וחסרת השליטה. היא הייתה בחורה פשוטה מהכפר והיא השתנתה לגמרי לאחר שנישאה לאזר ועברה לגור באחוזת המשפחה. לדעתה, אזר צריך לנהל את החווה ואת כל ענייני משפחת בארזאולו.