title

להורדה

ונדה

שחקנית: טוטיה מיירלס

ונדה היא יד ימינה של ליביה והעוזרת שלה בבחירת נשים לרשת הסחר. ונדה משחקת את תפקיד הנחמדה והטובה וכך מושכת אנשים אליה, אך למעשה היא אישה נבזית וזדונית, שדבר אינו מעניין אותה מלבד כסף.