title

להורדה

ליביה

שחקנית: קלאודיה ראיה

ליביה היא אישה יפה, מתוחכמת עם קלאסה. היא מציגה את עצמה כסוכנת אמנים בעלת שם עולמי וזו הסיבה שבגינה היא מבלה תקופות ארוכות מחוץ לברזיל. למעשה זוהי גרסת כיסוי לעיסוקה האמיתי והמפוקפק כראש ארגון לסחר באנשים שמגלגל מיליארדי דולרים בשנה.