title

להורדה

פטמגול: פרק 60

התובע גובה עדויות מקרים, סלים וארדואן ואחר כך גם מפטמגול, כדי להחליט אם להעמיד לדין.

התובע גובה עדויות מקרים, סלים וארדואן ואחר כך גם מפטמגול, כדי להחליט אם להעמיד לדין את החשודים. אסו מודיעה למוסטפה שהיא בהיריון. מלטם שומעת שיחה לא נעימה בין רשאט לאביה ומתקשרת למוסטפה.