title

להורדה

פטמגול: פרק 29

קרים מזהיר את מוקדס לא לגלות לפטמגול שמצאה את המעטפה מתחת למזרון שלה.

קרים מזהיר את מוקדס לא לגלות לפטמגול שמצאה את המעטפה מתחת למזרון שלה. הוריו של מוסטפה, קרים ובני משפחת ישראן אינם מרוצים מכך שמוסטפה התמנה לנהגו של ארדואן. קרים רוצה לתת לפטמגול מתנה.