title

להורדה

פטמגול: פרק 25

מותו הפתאומי של ריפאת משאיר את כולם המומים. ארדואן מאשים את רשאט במות אביו.

מותו הפתאומי של ריפאת משאיר את כולם המומים. ארדואן מאשים את רשאט במות אביו. פטמגול, קרים וכל בני המשפחה מתארחים בביתם של בעלי הבית כדי לשים קץ לרכילויות. אסו יוצאת לחיפוש בעקבות פטמגול ומתחברת לאמרה.