title

להורדה

פטמגול: פרק 1

פטמגול חיה בעיירת חוף בבית אחיה וגיסתה ועובדת במחלבה המשפחתית. היא מצפה להינשא לארוסה.

פטמגול חיה בעיירת חוף בבית אחיה וגיסתה ועובדת במחלבה המשפחתית. היא מצפה להינשא לארוסה הדייג, מוסטפה. קרים עובד בבית מלאכה וחי בבית המרפאה שאימצה אותו. טקס האירוסין של סלים ישראן, בן למשפחת עשירים, מפגיש את קרים עם שלושה מחברי ילדותו.