title

להורדה

חוספינה

שחקנית: סאבי קמליץ'

חוספינה היא אמה של רוקסנה וסבתה של דניאלה. לאחר שבעלה קרלוס נפטר, חוספינה תפסה את מקומו בעסק התכשיטים המשפחתי ותודות לעבודה הקשה של דניאלה, אלמה ושלה העסק משגשג. חוספינה משוכנעת שרצף הטרגדיות שפקד את משפחתה הסתיים, אך היא תופתע מאוד כשהאנשים הקרובים לה ביותר יתחילו לבגוד בה זה אחר זה. כולם מלבד אלמה, שאת פרצופה האמיתי היא לעולם לא תצליח לנחש.