title

להורדה

אזל: פרק 98

בערב השנה החדשה, כולם זקוקים לניסים. אזל רוצה לפתוח דף חדש, באדה רוצה להתקרב אליו.

בערב השנה החדשה כולם זקוקים לניסים: עלי כדי לחזק את מעמדו לצד רמיז, אזאד כדי לזכות בליבו של עלי, באדה כדי להכיר יותר את אזל, טבפיק כדי לסמוך שוב על שבנם ואזל כדי לפתוח דף חדש. ויש גם מי שלא יזכה לראות את השנה החדשה.