מועדי עליה וירידה של סדרות מהאתר

עליה

27.11 - יונג פאל (The Gang Doctor)

10.12 - דרך לאהבה (Camino el Amor)

17.12- בלב פועם (Heart Of The City)

ירידה

31.1.18 - מלכת הלבבות

חזרו והתעדכנו בתאריכי ההורדה של סדרות נוספות ובתאריכי העלייה של הסדרות החדשות!