title

להורדה

מרתה

שחקנית: ולריה לורקה

מרתה, בתה של סוקורו, היא משרתת באחוזה. שאיפתה היא לטפס בסולם המעמדות החברתי ולהפוך לגברת מכובדת. מרתה, בחורה מושכת וחושנית, מנהלת רומן עם דמיאן ואף נכנסת ממנו להריון. היא לא מדמיינת שהסיפור של אימה עומד לחזור על עצמו.