title

להורדה

5 כוכבים: פרק 38

וירחיניה לא מוכנה להישאר עם חבו. בעלה לשעבר של לוסיה מפרסם ביקורת שלילית על המלון וגורם לביטול הזמנות.

וירחיניה לא מוכנה להישאר עם חבו. בעלה לשעבר של לוסיה מפרסם ביקורת שלילית על המלון וגורם לביטול הזמנות. פלור משחקת בטלנובלה. קרלה מבקשת מחבו לחזור לעבוד במלון. מירנדה עושה את בדיקת ההיריון.

פרקים מלאים