title

להורדה

באה מאהבה: פרק 60

מרתה מכירה ללוסיאנה את גוטיירס ומגלה שהוא זה שגירש את בתה ואת בעלה וגרם לפיצול המשפחה.

מרתה מכירה ללוסיאנה את גוטיירס ומגלה שהוא זה שגירש את בתה ואת בעלה וגרם לפיצול המשפחה. סוסן מחליטה לעזוב את הבית ומקבלת תמיכה מדויד וססר. ליליאן חוגגת עם בתה את התבוסה של גוטיירס.

פרקים מלאים