title

להורדה

באה מאהבה: פרק 59

לוסיאנה מארגנת את מסיבת פסטיבל היין. ליליאן חותרת תחת גוטיירס ומבקשת מאדולפו להסיר את תמיכתו בו.

לוסיאנה מארגנת את מסיבת פסטיבל היין. פרננדה היא הדורכת הראשונה על הענבים והיא מנצלת את ההזדמנות לנשק את האיטלקי. ליליאן חותרת תחת גוטיירס ומבקשת מאדולפו להסיר את תמיכתו בו.

פרקים מלאים