title

להורדה

יונג פאל: פרק 4

טה היון מבין שיו ג'ין מורדמת בכוונה. גיסתה מספרת לו שיו ג'ין בסכנה.

טה היון מבין שיו ג'ין מורדמת בכוונה. גיסתה מספרת לו שיו ג'ין בסכנה. בחורה שטה היון הציל מנסה להתאבד ולהרוג איתה את כל מי שבביה"ח. טה היון רואה כיצד האח"מים מצילים עצמם מהמצב ומחליט לפעול.

פרקים מלאים