title

להורדה

יונג פאל: פרק 3

יו ג'ין מנסה לחתוך לעצמה את העורק, אך טה היון מציל אותה מבלי לדעת מי היא.

יו ג'ין מנסה לחתוך לעצמה את העורק, אך טה היון מציל אותה מבלי לדעת מי היא. בקומת האח"מים הוא מכיר את סינתיה, האחראית על המטופלים, שמספרת לו את סיפורה של יו ג'ין. טה היון מקבל אישור להיכנס לחדרה.

פרקים מלאים