title

להורדה

באה מאהבה: פרק 56

גוטיירס מתקרב ללאון. אינגריד שומעת את חואן ופרלה מדברים על עסק הברחת המהגרים.

גוטיירס מתקרב ללאון. אינגריד שומעת את חואן ופרלה מדברים על עסק הברחת המהגרים. גרסיאלה דורשת מלוסיאנה להתרחק מדויד. לוסיאנה מחליטה לתת הזדמנות לקשר עם מיגל.

פרקים מלאים