title

להורדה

יונג פאל: פרק 2

טה היון מטפל בפושע פצוע וכמעט נתפס. המשטרה מחפשת אחריו. מנהל ביה"ח מבין מי הוא.

טה היון מטפל בפושע פצוע וכמעט נתפס. המשטרה מחפשת אחריו. מנהל ביה"ח מבין מי הוא, אך במקום להסגיר אותו הוא מקדם אותו לתפקיד רופא בכיר בקומת האח"מים. לטה היון נודע שאח"מית מסתורית מאושפזת בביה"ח.

פרקים מלאים