title

להורדה

5 כוכבים: פרק 37

מסיבת לידה שעומדת להיערך במלון מעוררת אצל האחיות רגשות בנושא האימהות.

מסיבת לידה שעומדת להיערך במלון מעוררת אצל האחיות רגשות בנושא האימהות. מריאנו מתרגש לקראת הלידה ומלווה את היולדת. חבו קורא את המכתב שזייף איגנסיו וכועס על וירחיניה. מירנדה חוששת שהיא בהיריון.

פרקים מלאים