title

להורדה

5 כוכבים: פרק 36

האחיות מוזמנות לכנס מחזור. חברותיה ללימודים של פלור לועגות לה ודני מגן עליה.

האחיות מוזמנות לכנס מחזור. חברותיה ללימודים של פלור לועגות לה ודני מגן עליה. נאדיה שומעת את קרלה מדברת עם סבסטיאן ונתקפת בזעם. וירחיניה עוזרת לחבו לטפל בבנו ואמנדה רואה אותם יחד.

פרקים מלאים