title

להורדה

5 כוכבים: פרק 34

מפקח מאיגוד העובדים מגיע לבדיקת המלון ומתברר שהוא מכר ותיק של קרלה ורוצה להתנקם בה על העבר.

מפקח מאיגוד העובדים מגיע לבדיקת המלון ומתברר שהוא מכר ותיק של קרלה ורוצה להתנקם בה על העבר. איגנסיו מודיע לעובדים על הרעה בתנאי העבודה והם מחליטים לשבות. וירחיניה מבקשת מחבו לא לעזוב את המלון.

פרקים מלאים