title

להורדה

5 כוכבים: פרק 33

לוסיה ומריאנו נאלצים לבלות לילה באמצע שום מקום אחרי שהנושה של מריאנו גונב לו את המכונית.

קרלה פורשת בזעם אחרי שאחיותיה מצביעות נגדה. פלור מאוכזבת לגלות שדני הוא שעמד מאחורי הזמנת הפרחים הגדולה. לוסיה ומריאנו נאלצים לבלות לילה באמצע שום מקום אחרי שהנושה של מריאנו גונב לו את המכונית.

פרקים מלאים