title

להורדה

5 כוכבים: פרק 32

מנואל, מריאנו, חבו ופדריקו נפגשים כדי לעצור את פלישתו של איגנסיו למלון. פלור נפגעת מיחסם של החברים של דני.

מנואל, מריאנו, חבו ופדריקו נפגשים כדי לעצור את פלישתו של איגנסיו למלון. פלור נפגעת מיחסם של החברים של דני. האחיות נפגשות כדי להצביע בעד או נגד איגנסיו. אליסה מחליטה לגור במלון.

פרקים מלאים