title

להורדה

5 כוכבים: פרק 31

לוסיה מבקשת ממריאנו להתרחק מחייה. פלור מדוכאת וחסמין מעודדת אותה. הן הולכות לבר ופלור משתכרת.

לוסיה מבקשת ממריאנו להתרחק מחייה. פלור מדוכאת וחסמין מעודדת אותה. הן הולכות לבר ופלור משתכרת. איגנסיו שואף להעביר לידיו את המלון, והוא מנצל את וירחיניה ומאיים על מירנדה. האחיות מתעמתות איתו.

פרקים מלאים