title

להורדה

יונג פאל: פרק 1

טה היון הוא מתמחה צעיר בביה"ח, הידוע גם בעולם התחתון בשם "יונג פאל", הרופא שמטפל בסתר בגנגסטרים פצועים.

בחדר משוכלל ומאובטח בביה"ח שוכבת יו ג'ין חסרת ההכרה. טה היון הוא מתמחה צעיר בביה"ח, הידוע גם בעולם התחתון בשם "יונג פאל", הרופא שמטפל בסתר בגנגסטרים פצועים, כדי לשלם את החובות של אחותו החולה.

פרקים מלאים