title

להורדה

אקאסיה: פרק 115

פרלה קובעת עם אלחנדרה והבנות ללכת לקחת את הדברים שלהן מהבית של דנילו.

פרלה קובעת עם אלחנדרה והבנות ללכת לקחת את הדברים שלהן מהבית של דנילו. רוחליו אומר לדנילו שהבנות באות לשם ודנילו מחכה להן. אקאסיה מדוכאת מאוד בגלל רגשי האשמה שהיא חשה.

פרקים מלאים