title

להורדה

אקאסיה: פרק 114

אסטבן משלם לרוביו כדי שיעזור לו לקחת את אקאסיה ולנסוע איתה רחוק. חרמן מציע לאלחנדרה נישואים.

אסטבן משלם לרוביו כדי שיעזור לו לקחת את אקאסיה ולנסוע איתה רחוק. חרמן מציע לאלחנדרה נישואים. אקאסיה אומרת לאוליסס שהיא נסחפה אחרי אסטבן והוא אומר לה שהוא לא רוצה לראות אותה שוב לעולם.

פרקים מלאים