title

להורדה

אקאסיה: פרק 106

אקאסיה מגלה שאסטבן שיקר כדי להוציא מכריסטינה כמה שיותר כסף.

אקאסיה מגלה שאסטבן שיקר כדי להוציא מכריסטינה כמה שיותר כסף. חרמן מבקש להישאר קרוב לאלחנדרה אבל היא מסרבת. פרלה וחוליאניטה מבועתות כי דנילו הצליח להרוג את אפריין בכלא.

פרקים מלאים