title

להורדה

באה מאהבה: פרק 54

קריטו מגלה שהעובד שמת בכרם של אריקה הוא בן דודה. לוסיאנה חוזרת ממקסיקו ורבה עם מיגל.

קריטו מגלה שהעובד שמת בכרם של אריקה הוא בן דודה. לוסיאנה חוזרת ממקסיקו ורבה עם מיגל, שמקנא ביחסיה עם דויד. לאון נתקל בשדות באינגריד, מהגרת לא חוקית, שמתחננת לעזרתו.

פרקים מלאים