title

להורדה

באה מאהבה: פרק 53

מרתה מצליחה להודיע ללוסיאנה על הפגישה בשגרירות והם ממהרים להגיע לשם.

מרתה מצליחה להודיע ללוסיאנה על הפגישה בשגרירות והם ממהרים להגיע לשם. אריקה נתקלת בבעיה עם אחד העובדים הלא חוקיים בכרם ומזעיקה את מיגל. ליליאן זועמת על כך שגוטיירס עוזר למרתה, ורבה איתו.

פרקים מלאים