title

להורדה

אקאסיה: פרק 104

מנואל ואקאסיה מתחתנים בנישואים אזרחיים. המשפחה מגיבה קשה ואסטבן תובע שיינשאו בכנסייה.

מנואל ואקאסיה מתחתנים בנישואים אזרחיים. המשפחה מגיבה קשה ואסטבן תובע שיינשאו בכנסייה. ממו מסגיר את עצמו ופרלה אומרת להקטור שפטריסיו חי. אלחנדרה מבטיחה לא להפריע לקשר של ליסי עם חרמן.

פרקים מלאים