title

להורדה

באה מאהבה: פרק 43

קרלוס חוטף מכות בכלא, ובריאן מסדר לו תא לבד. סוסן מסרבת לחזור למארק בתמורה לשחרורו של קרלוס.

קרלוס חוטף מכות בכלא, ובריאן מסדר לו תא לבד. סוסן מסרבת לחזור למארק בתמורה לשחרורו של קרלוס. גרסיאלה מצליחה להרשים באירוע הטעימות בזכות המידע שלוסיאנה שולחת לה.

פרקים מלאים